Wynik tylko liter:


Wynik samogłosek (dusza):

Wynik spółgłosek (ekspresja):
Wynik liter i cyfr:


Wynik samogłosek (dusza):

Wynik spółgłosek (ekspresja):
Wynik daty:
Jak korzystać z kalkulatora numerologicznego?

Kalkulator dysponuje trzema polami do obliczeń.

1. W polu pierwszym obliczać można tylko litery (liczby mistrzowskie wyłączone - sprowadzane są do liczb pierwszych).
2. W polu drugim dostępne są obliczenia na literach oraz na cyfrach (liczby mistrzowskie włączone - nie są sprowadzane do liczb pierwszych).
3. Pole trzecie jest tylko do obliczeń dat. Daty z powodzeniem można również obliczyć w polu drugim pt. "Litery i cyfry" (liczby mistrzowskie włączone - nie są sprowadzene do liczb pierwszych).

Pamiętaj, jeśli w obliczeniach znajdują się znaki narodowe tj. "ą, ę, ź, ó" itd. kalkulator oblicza/odbiera je jako "a, e, z ,o". Jest to poprawne obliczenie numerologiczne.

Liczby mistrzowskie to suma liczb z dodawania których wynik jest 11,22,33 itd aż do 99. Pole pierwsze nie pokazuje liczb mistrzowskich tylko je sumuje do liczb pierwszych np jeśli wynik jest 11 = 1+1 = 2. Możesz to łatwo sprawdzić wpisując w pole pierwsze i drugie np. numerologia g. Jeżeli chcesz otrzymywać wyniki liczb mistrzowskich to obliczaj je w polu drugim "litery i cyfrry".

Możesz wyliczyć ręcznie posiłkując się tablicą numerologiczną i ręcznym kalkulatorem:

Co oznaczają samogłoski i spółgłoski w numerologii?

Samgłoski jako przejaw ducha
Odzwierciedleniem Ducha w alfabetach są występujące w nich samogłoski. Alfabety różnych narodów posiadają różne ilości samogłosek i spółgłosek. Ich łączenie i częstotliwość występowania jest specyficzne dla danego języka. Niektóre samogłoski w ogóle nie występują na początku wyrazu w danym języku np. "Y" w języku polskim. Charakterystyczna ich obecność określa możliwości duchowe jednostek jak i całego narodu.Brak lub nadmiar poszczególnych samogłosek w imionach i nazwiskach określa psychiczne możliwości człowieka, a możliwość wykorzystania duchowego potencjału określają łączące je spółgłoski.

Samogłoski czyli nasze Wnętrze
Wibrację tę obliczamy, sumując samogłoski pełnego imienia i nazwiska. Mówi nam ona o sile wewnętrznej, ukrytych skłonnościach i motywacjach kierujących naszym postępowaniem.
Spółgłoski czyli zewnętrzny aspekt osobowości
Wibrację tę uzyskujemy przez dodanie spółgłosek pełnego imienia i nazwiska. Ukaże nam ona zewnętrzną projekcję osobowości, czyli wrażenie, jakie wywiera dana osoba na otoczeniu, jej zachowanie, styl bycia, stosunek do ludzi, do pracy, a także "maski", pod jakimi skrywa swe prawdziwe , ja.

Numerologia indywidualna
Odkrywa potrzeby własnej Duszy i drogę jaką sobie obrała w obecnym wcieleniu. Pomaga właściwie pracować nad rozwijaniem zdolności w sposób, który pomoże osiągnąć Przeznaczenie. Liczby pokazują wibracje cykli życia, które zmieniają się co roku. Znając je możemy łatwiej dostroić się do tendencji każdego roku i lepiej je wykorzystać. Urodziłeś się w określonym dniu. Schodząc na Ziemię wybrałeś sobie datę urodzenia, która pozwoli Ci zrealizować pewne doświadczenia w Twoim życiu. Jak to osiągniesz określą litery Twoich imion i nazwisk. Mogą one „utrudniać” realizację zadań lub współpracować z datą urodzenia. Wówczas wykorzystujesz cały swój potencjał. Każda litera jest szczególnym dźwiękiem. Wymawiając ją pobudzamy w sobie przepływ energii, który reguluje nasze funkcjonowanie. Cele naszego życia (z którymi przychodzimy na Ziemię) są zapisane w liczbach daty urodzenia oraz samogłoskach i spółgłoskach naszych imion i nazwisk. Samogłoski określają obraz Duszy, spółgłoski mówią o współdziałaniu ze środowiskiem - w domu, pracy. Brak lub nadmiar niektórych wibracji (liter) może utrudniać realizację życiowej drogi, może wpłynąć na ograniczenie naszej wolności, brak tolerancji wobec siebie i otoczenia, może odpowiadać za niedobór energii życiowej, chwiejność charakteru.Świadomość wpływu liczb na nas jest rodzajem diagnozy. Jest źródłem wiedzy o nas samych. Pozwala zobaczyć siebie z innej perspektywy. Kiedy znasz swoje blaski i cienie – znacznie łatwiej znaleźć odwagę do korzystania z własnych talentów, ponieważ wiesz, że liczby to potwierdzają.

Więcej o długach karmicznych przeczytasz w artykułach tutaj

/Aby zobaczyć czy posiadasz długi karmiczne i uporządkować swój portret numerologiczny najlepiej jeśli skorzystasz z usług DOŚWIADCZONEGO! numerologa/
Jak obliczyć nasze przeznaczenie?

Liczba przeznaczenia
Aby obliczyć naszą drogę przeznaczenie potrzebujemy dodać wynik naszych wszystkich imion i nazwisk oraz daty urodzenia. Suma tego wyniku wskazuje naszą liczbę przeznaczenia. Więcej o tym przeczytasz w artykule tutaj
Numerologia dla firm?

Odpowiednia nazwa dla własnej firmy?
Firmy posiadają swoje nazwy i znaki firmowe. Nazwa przekazuje treść ale i niesie energię zawartą w wibracji utworzonej z liter.Zależnie od rodzaju produkcji czy charakteru usług firma potrzebuje innych liczb, które określają jej możliwości i cele. Wiele znanych i wspaniale prosperujących firm pracuje na liczbach przynoszących postęp, inne liczby potrzebne są usługodawcom, inne wielkim korporacjom. Dobranie daty zgłoszenia działalności firmy i nazwy harmonijnej numerologicznie jest bardzo ważne i wspierające dla działalności i efektów. Istotny jest także skład osobowy osób przyjmowanych na kierownicze stanowiska – ich predyspozycje. Wszystkie te informacje zawarte są w liczbach. Więcej przeczytasz w artykule tutaj
Numerologia związków?

Wzajemne przyciągania i odpychania
Spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy wywierają na nas niezatarte wrażenie. Wymieniliśmy zaledwie kilka zdań, rozmawiamy po raz pierwszy a mamy odczucie, że znamy się już bardzo dawno, że "nadajemy na tych samych falach". Jak to się dzieje? Przyczyną są nie tylko wspomnienia przeszłych wcieleń. Dominujące znaczenie ogrywają wibracje tych osób. Przyjaciółmi zostają ludzie, którzy tak samo myślą i czują. Szczególną rolę pełni zgodność samogłosek. W numerologii nazywamy je wibracją duszy i tak jest w istocie. Jeśli spotkamy osobę o tej samej liczbie samogłosek odczuwamy silny związek dusz. Natomiast osoby posiadające spółgłoski o tej samej wibracji doskonale spędzają razem wolny czas, łatwo się zżywają i dobrze im się razem współpracuje ponieważ akceptują podobnie warunki, styl i atmosferę pracy.

Harmonijnie pracujące ze sobą liczby spółgłosek są bardzo istotne w interesach. Współpraca nieprzystających do siebie wibracji może "położyć" najlepiej nawet zapowiadające się przedsięwzięcie.

Nie ma liczb złych ani dobrych są tylko niewłaściwe połączenia i tego należy unikać. Poważne instytucje, których szefowie korzystają wiedzy numerologów czasami mają kilku odpowiednich kandydatów na ważne stanowisko a czekają na osobę, która oprócz zawodowego przygotowania będzie odpowiednia pod względem wibracji numerologicznych. Przykładowo potrzebny jest ktoś do marketingu: szybki, bystry, komunikatywny. Ubiegają się o pracę trzy osoby a przyjąć można jedną. Przedstawiły podobne wysokie kwalifikacje, są w zbliżonym wieku. Ich daty urodzenia tworzą jednak inne wibracje i w tym przypadku pomoc ze strony numerologii jest nieoceniona. Jeśli osoba będzie miała kontakt z klientem musi mieć wibracje otwarte, być komunikatywna a więc pożądane są "trójki", "piątki" "dwójki"- wspaniałego negocjatora, oczywiście w odpowiednich układach, w których pokaże swoje pozytywne strony. Piątka np. w połączeniu z silną "ósemką" może być przyczyną agresji, a nadmiar dwójek zamiast umiejętności dyplomatycznych przynosić słabość i niezdecydowanie.

Strona w przygotowaniu
Zadaj pytanie na forum Dołącz