Online
logo

Pan Light, 44

Mężczyzn z dolnośląskie, Warszawa
Blogi: 308
8 miesięcy temu

Znak Bestii 666 i trzecia wojna światowa

<h1> III wojna Swiatowa</h1> <p><strong>Zacznie sie, gdy obce mocarstwo pod pozorem pokoju wprowadzi obce wojska do wielu krajów... </strong> Dziś można powyższy tekst odnieść np do wojsk Amerykańskich które pod pozorem pokoju wpowadzają swoje rządy na bliskim wschodzie. Co z tego obrotu wynikia widzimy jaki jest tam zament, islamskie ataki terrorystyczne na europę, wojna w Syrii. Czy wiele tekstów które mówią że III wojna światowa ma być wojną atomową wynika z dwóch wypadkowych? Pierwszą jest bliski wschód, a drugą Ameryka i Państwo które ma broń nuklearną w tym rejonie, czyli Iran i Izrael. Jeżeli przeanalizować tytuł, to można mówić o tym że poprzez działania USA np. z Iranu polecą rakiety z głowicami nuklearnymi? Ostatnie wydarzenia na to wskazują, jak zabicie Irańskiego Generała Kasem Sulejmani i jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis zostali zabici w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA.. Z drugiej strony wielu uchodżców przybyło (pod pozorem pokoju) do europy, jednakże kraje ich nie są mocarstwami. Poniżej przedstawiam ciekawą wersję interpretacji tekstów Nostradamusa. Więcej z objaśnień przepowiedni przeczytasz <a href="http://numerologia24.pl/img/nostradamus-przepowiednie.pdf"><b>tutaj</b></a> </p> <h1>Znak Bestii</h1> <p><strong>Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.</strong> św. Jan, Apokalipsa W wikipedi możemy ponadto przeczytać: Pojęcie odnoszące się do jednej z postaci 13 rozdziału Apokalipsy św. Jana – pierwszej z Bestii, popularnie utożsamianej z Szatanem lub Antychrystem. Jest ono zwykle kojarzone z liczbą 666, choć w niektórych wersjach tekstu wartość ta wynosi 616, 646 lub 665. Bywa ona zapisywana również jako „FFF” („F” jest szóstą literą alfabetu łacińskiego), czy FOX w tablicy numerologicznej. W internecie wiele jest wzmianek, czym lub kim jest Bestia, poniżej przytoczone będzie kilka możliwych wersji na jej temat. <strong>Bestia numer 1 w Brukseli</strong> (nie można odnaleźć wielu źródeł odnośnie komputera) Brussels Electronical Accounting Surveying Terminal – BEAST „Bestia” to gigantyczny trzy-piętrowej wielkości komputer, ulokowany w administracyjnym budynku siedziby EWG w Brukseli. Jest to samoprogramujący się komputer, który będzie w stanie rejestrować i kontrolować wszystkie transakcje finansowe na świecie. Planuje się wprowadzenie cyfrowej indentyfikacji wszystkich zamieszkałych na świecie ludzi. Każdy mieszkaniec naszej planety otrzyma swój indywidualny numer składający się z trzech sześciocyfrowych liczb, który będzie niezbędny dla przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji. W ten sposób wyeliminujemy problemy wiążące się ze stosowaniem niedoskonałych kart kredytowych. Taki numer identyfikacyjny będzie dla ludzkiego oka niewidoczny, umieszczony na czole lub zewnętrznej stronie dłoni człowieka. Będzie możliwy do odczytania tylko poprzez stosujący podczerwień skaner w specjalnych miejscach weryfikacyjnych lub handlowych”. Znamie bestii którte ludzie bedą zmuszeni przyjąć na swoje ciało lub do swojego ciała. Identyfikacja częstotliwości radiowej ( RFID ) Żródło <a target="_blank" c;ass="text-muted" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification"><strong>wikipedia</strong></a> RFID są używane w wielu branżach. Na przykład znacznik RFID przymocowany do samochodu podczas produkcji można wykorzystać do śledzenia jego postępu przez linię montażową; Farmaceutyki z etykietą RFID można śledzić w magazynach; a wszczepienie mikroczipów RFID do inwentarza żywego i zwierząt domowych umożliwia pozytywną identyfikację zwierząt. Ponieważ znaczniki RFID mogą być dołączane do gotówki, odzieży i rzeczy osobistych lub wszczepiane zwierzętom i ludziom, możliwość czytania danych osobowych bez zgody budzi poważne obawy dotyczące prywatności. [2] Obawy te spowodowały opracowanie standardowych specyfikacji dotyczących problemów prywatności i bezpieczeństwa. ISO / IEC 18000 i ISO / IEC 29167 stosują metody kryptografii na chipie w celu niewykrywalności, <div class="alert alert-info"><p> <i>Apokalipsa św. Jana 13:16-18: „On (antychryst) też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.” A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.</i></p></div> <p> Najwyraźniej próba zmuszania Chrześcijan do wzięcia znaku Bestii będzie ostatnią kartą, jakiej użyje szatan przeciwko... Chrześcijaństwu. Zwróćmy także uwagę na to, że szatan użyje przemocy aby nas zmuszać do wzięcia znamienia. Dlaczego? Ponieważ wszystkie karty - szatana oraz Boga będą odkryte na stole dla całej ludzkości. Nikt nie zostanie zwiedzony. Każdy będzie miał pełną świadomość - kim jest Bóg i kim jest szatan. Ogólnie używa się dwóch rodzajów perswazji. 1. siły argumentu 2. argumentu siły. Jeżeli dla całego świata wszystko będzie jasne, szatan nie będzie miał już żadnego argumentu aby nas oszukać. Zamiast siły argumentu użyje on siły, przemocy jako jedynego argumentu, który mu pozostanie. Zwróćmy nieco większą uwagę na wersety cytowane na poparcie błędnych nauk o chipie.</p> <div class="alert alert-info"><p> Objawienie 13:17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.</p> </div> <p> Proszę się dokładnie przyjrzeć tym wersetom. Mamy w nich informacje zupełnie sprzeczne z powszechnie przyjętymi dogmatami. Co to jest jest znamię? Jest to znak widoczny, znak ostrzegający, jakiś zakaz czy nakaz, czy też wskazujący jakąś postawę. Czyli szatan chce nas zaznaczyć w widoczny sposób, aby cały świat to widział. Cóż on chce w ten sposób pokazać? Będzie on zaznaczał ludzi, którzy odwrócą się od Boga i staną po jego stronie. Skąd takie wnioski i pewność, że wszystko będzie dla świata oczywiste? 1. Na samym początku Wielkiego Ucisku nastąpi porwanie. 2. Nastąpi zniszczenie Wielkiej Nierządnicy. 3. Na niebie będą się ukazywać aniołowie, którzy będą bezpośrednio nas ostrzegać.</p> <div class="alert alert-info"><p> Objawienie 14:6 I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: 7 Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. 8 A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. 9 A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, 10 To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.></p></div> <p> <strong>Bestia numer 2 w USA o numerze...606060</strong> Czyli patent na użycie ludzkiego ciała przez m.in firmę Microsoft Bill Gates WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA SYSTEM KRYPTOWALUTOWY Z WYKORZYSTANIEM DANYCH AKTYWNOŚCI CIAŁA Streszczenie (EN = PL tłumacz) Aktywność ciała ludzkiego związana z zadaniem wykonywanym przez użytkownika może być wykorzystana w procesie eksploatacji systemu kryptokurrency. Serwer może dostarczyć zadanie do urządzenia użytkownika, które jest połączone komunikacyjnie z serwerem. Czujnik połączony komunikacyjnie z urządzeniem użytkownika lub wchodzący w jego skład może wyczuwać aktywność ciała użytkownika. Dane dotyczące aktywności fizycznej mogą być generowane na podstawie wykrytej aktywności fizycznej użytkownika. System waluty kryptograficznej połączony komunikacyjnie z urządzeniem użytkownika może sprawdzić, czy dane dotyczące aktywności fizycznej spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system waluty kryptograficznej i przyznać walutę kryptograficzną użytkownikowi, którego dane dotyczące aktywności fizycznej są weryfikowane. link do patentu:<i class="text-muted"> patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20200<strong>6</strong>0<strong>6</strong>0<strong>6</strong></i> Zdjęcie poniżej. Wielce prawdopodobne jest, że ten właśnie patent który na dzień dzisiejszy służyć ma do kopania kryptowalut przez czipy umieszczone w ludzkich ciałach ewoluuje w przyszłości do miana znamienia bestii (poprzez różne zdarzenia geopolityczne), która nie będzie już służyła kopaniu, ale kupowaniu rzeczy bez użycia "normalnych" środków pieniężnych czyli gotówki. Wtedy "znamie" to będzie musiał mieć każdy, kto będzie chciał kupić lub sprzedać. Być może jest to na dzisiaj tylko przykrywką (kopanie) pod którą będą odbywać się testy, aż do odpowiedniego czasu... <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/J5DtMncpHs4?start=2360" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> </p> <div class="content"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <div class="hpanel panel-group" id="accordion" role="tablist" aria-multiselectable="true"> <div class="panel-body"> <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#q1" aria-expanded="true"> <i class="fa fa-chevron-down pull-right text-muted"></i> Część opisu patentu po polsku </a> <div id="q1" class="panel-collapse collapse"> <hr>Uwaga: Tekst oparty na procesach automatycznego optycznego rozpoznawania znaków. Proszę używać wersji PDF do celów prawnych ROSZCZENIA 1. System kryptowalutowy obejmujący: jeden lub więcej procesorów; i pamięć przechowująca instrukcje wykonywalne, które, jeśli są wykonywane przez jeden lub więcej procesorów, konfigurują system kryptowalut, aby: komunikować się z urządzeniem użytkownika; odbierać dane dotyczące aktywności ciała, które są generowane na podstawie aktywności ciała użytkownika, przy czym aktywność ciała jest wykrywana przez czujnik komunikacyjnie sprzężony lub zawarty w urządzeniu użytkownika; sprawdzić, czy dane dotyczące aktywności użytkownika spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system kryptowaluty; i przyznać kryptowalutę użytkownikowi, którego dane dotyczące aktywności ciała są zweryfikowane. 2. System według zastrzeżenia 1, w którym aktywność ciała wykrywana przez czujnik obejmuje co najmniej jedno promieniowanie ciała emitowane przez użytkownika, przepływ płynu ustrojowego, falę mózgową, częstość tętna lub promieniowanie cieplne ciała. 3. System według zastrzeżenia 1, w którym jeden lub więcej warunków jest ustalonych na podstawie ilości aktywności ludzkiego ciała związanej z zadaniem, które jest dostarczone do urządzenia użytkownika. 4. System według jednego z zastrzeżeń 1-3, w którym dane dotyczące aktywności ciała są generowane przy użyciu algorytmu skrótu przekształcającego aktywność ludzkiego ciała w dane wyjściowe szyfrowania, a wygenerowane dane dotyczące aktywności ciała obejmują skrót mierzonej aktywności ciała użytkownika. 5. System według jednego z zastrzeżeń 1-3, w którym dane dotyczące aktywności ciała obejmują jeden lub więcej wektorów wytworzonych z aktywności ciała wykrytej przez czujnik. 6. System według jednego z zastrzeżeń 1-3, w którym system kryptowaluty przyznaje użytkownikowi krypto-walutę, generując blok dla przyznanej kryptowaluty i dodając blok do łańcucha bloków przechowywanego w systemie kryptowaluty. 7. System według zastrzeżenia 6, w którym blok zawiera dane zawierające: zadanie przekazane urządzeniu użytkownika; informacje na temat przyznanej kryptowaluty; skrót związany z aktywnością ciała; i skrót poprzedniego bloku. 8. System według zastrzeżenia 3, w którym zadanie dostarczone do urządzenia użytkownika obejmuje test weryfikujący, czy użytkownik urządzenia jest człowiekiem, czy nie. 9. System według zastrzeżenia 4, w którym system kryptowaluty jest skonfigurowany do: odbierać z urządzenia użytkownika dane dotyczące aktywności ciała wygenerowane przed zastosowaniem algorytmu skrótu oraz skrótu aktywności ciała; ponownie odczytać dane dotyczące aktywności ciała; i porównać zmienione dane z hashem aktywności ciała otrzymanym z urządzenia użytkownika, aby zweryfikować dane aktywności ciała. 10. Metoda realizowana komputerowo, obejmująca: odbieranie przez urządzenie użytkownika podłączonego do sieci zadania przez sieć; wykrywanie, za pomocą czujnika komunikacyjnie sprzężonego lub zawartego w urządzeniu użytkownika, aktywności ciała użytkownika; generowanie danych dotyczących aktywności ciała na podstawie wykrytej aktywności ciała użytkownika; sprawdzanie przez system kryptowalutowy komunikacyjnie sprzężony z urządzeniem użytkownika, czy dane dotyczące aktywności ciała spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system kryptowalut; i przyznanie przez system kryptowalut kryptowaluty użytkownikowi, którego dane dotyczące aktywności ciała są weryfikowane. 11. Sposób według zastrzeżenia 10, w którym aktywność ciała wykrywana przez czujnik obejmuje co najmniej jedno promieniowanie ciała emitowane przez użytkownika, przepływ płynu ustrojowego, falę mózgową, częstość tętna lub promieniowanie cieplne ciała. 12. Sposób według zastrzeżenia 10, w którym jeden lub więcej warunków jest ustalanych przez system kryptowaluty w oparciu o ilość aktywności ludzkiego ciała związanej z zadaniem dostarczonym do urządzenia użytkownika. 13. Sposób według jednego z zastrzeżeń 10-12, w którym dane dotyczące aktywności ciała są generowane przy użyciu algorytmu skrótu przekształcającego aktywność ludzkiego ciała w dane wyjściowe szyfrowania, a wygenerowane dane dotyczące aktywności ciała obejmują skrót mierzonej aktywności ciała użytkownika. 14. Sposób według jednego z zastrzeżeń 10-12, w którym dane dotyczące aktywności ciała obejmują jeden lub więcej wektorów wytworzonych z aktywności ciała wykrytej przez czujnik. 15. Sposób według zastrzeżenia 13, obejmujący ponadto: odbieranie przez system kryptowaluty z urządzenia użytkownika danych dotyczących aktywności ciała wygenerowanych przed zastosowaniem algorytmu skrótu oraz skrótu aktywności ciała; ponowne przetworzenie przez system kryptowalut danych dotyczących aktywności ciała; i porównywanie, przez system kryptowaluty, ponownie zgromadzonych danych z hashem aktywności ciała otrzymanej z urządzenia użytkownika w celu zweryfikowania danych aktywności ciała. </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-6"> <div class="hpanel panel-group" id="accordion2" role="tablist" aria-multiselectable="true"> <div class="panel-body"> <a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#q10" aria-expanded="true"> <i class="fa fa-chevron-down pull-right text-muted"></i> Cały opis patentu po angielsku </a> <div id="q10" class="panel-collapse collapse"> <hr>https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTDESCRIPTION </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Autostrada

<h1>Sen o autostradzie</h1> <p> Możliwe, że dostaniesz propozycję wyjazdu w delegację. Autostrada zapowiada dobrą przyszłość. Autostrada to symbol nowych zadań, nowych wyzwań i planów. Kiedy we śnie jedziesz autostradą, nie rób niczego zbyt szybko i pochopnie, bo możesz przez to stracić coś ważnego. Gdy we śnie na autostradzie nawierzchnia jest nierówna, przed tobą wiele trudności. Jeśli we śnie widzisz wypadek na autostradzie, czeka cię jakaś porażka, powinieneś dobrze przemyśleć to czy na pewno dobrze postępujesz. Znaczenie snu Autostrada w innych kulturach i sennikach: <b>Sennik mistyczny:</b> Kiedy we śnie widzisz równą, szeroką autostradę, uważaj, bo coś, co wydaje ci się piękne i błahe ma w sobie ukryty haczyk i problemy. Gdy widzisz autostradę, możliwe, że dostaniesz propozycję wyjazdu w pracy, delegacji albo zmiany miejsca pracy. Jeśli we śnie jedziesz autostradą, zapowiada cię dobra przyszłości, ale musisz nad tym pracować, nic nie przyjdzie samo. Jeżeli autostrada jest zniszczona, dziurawa, uważaj na pochopne decyzje, bo mogą przysporzyć ci wielu problemów. Kiedy we śnie autostrada jest nierówna, pofalowana, czekają cię trudności. Jeśli we śnie autostrada nagle się urywa, porażka już na ciebie czeka, powinieneś na nowo przemyśleć swoje plany. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Autostop

<h1>Sen o autostopie</h1> <p> Samotne chwile i brak czyjegoś wsparcia. Autostop we śnie może także oznaczać, że potrzebujesz więcej niezależności, chcesz postępować po swojemu, inaczej od innych. Kiedy we śnie podróżujesz autostopem, musisz przestać być lekkomyślny, zacznij poważnie myśleć o życiu. Jeśli we śnie ktoś cię zabiera autostopem, potrzebujesz miłości i prawdziwych przyjaciół. Gdy we śnie zabierasz autostopowicza, potrzebujesz więcej swobody i odrobinę samotności, powinieneś pomyśleć o urlopie i porządnie wypocząć. Znaczenie snu Autostop w innych kulturach i sennikach: <b>Sennik mistyczny:</b> Kiedy jedziesz we śnie autostopem, postaraj się, bo twoje marzenia mogą się spełnić, ale potrzeba też twojej pracy i zaangażowania. Jeśli we śnie bierzesz kogoś na stopa, skup się na sobie, może się wydawać, że to nie najlepsza chwila, ale jeśli tego nie zrobisz, nie uda ci się zrealizować planów i spełnić marzeń. <hr> Być może potrzebujesz wspracia w jakiejść wyprawie życia? Wtedy poszukaj pordóżników chętnych na wyjazd np. <a href="https://olneo.pl"><b>na tej stronie</b></a>. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Autor

<h1>Sen o autorze</h1> <p> Jeden autor pojawiający się w Twoim śnie zapowiada, że nigdy nie osiągniesz tego, czego sobie życzysz. Kiedy śni Ci się, że jesteś autorem i Twój rękopis został odrzucony przez wydawcę, oznacza to, że początkowo pojawią się wątpliwości co do Twojej pracy, ale ostatecznie jej wynik będzie pozytywny. Gdy we śnie jesteś autorem pracującym nad tekstem, jest to dla Ciebie sygnał, byś więcej myślał o sobie. Może to też oznaczać, że pragniesz stworzyć dzieło literackie i zastanawiasz się nad nim. Jeśli śni Ci się, że jesteś wielkim autorem, wieszczy Ci to nieoczekiwane przyjemności. Motyw ten we śnie osób planujących ślub zapowiada szczęście w rodzinie. Kiedy we śnie jesteś autorem piosenki, oznacza to, że wszystko, co dobre wydarzy się teraz w Twym życiu zawdzięczasz wyłącznie sobie. Możesz być z siebie dumny. Gdy we śnie jesteś autorem książki lub komiksu, to znak, że uda Ci się poukładać wszystkie swoje sprawy. Jeśli jesteś autorem jakiegoś pomysłu, oznacza to, że szczęście wkrótce się do Ciebie uśmiechnie. Uda Ci się znaleźć alternatywne źródło dochodów. Znaczenie snu Autor w innych kulturach i sennikach: <b>Sennik arabski:</b> Jeśli we śnie widzisz autora albo rozmawiasz z nim, zapowiada Ci to cierpienie. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Automat

<h1>Sen o automacie</h1> </p> Automat mówi o naszej skłonności do ulegania nawykom i postępowania według utartego szablonu. Oznacza, że brak nam kreatywności oraz umiejętności kombinowania, szukania alternatywnych ścieżek. Gdy widzisz go w swoim śnie, to znak, że spotkasz się z ułatwieniem w załatwianej sprawie. Jeśli we śnie widzisz wnętrze automatu, ukazuje to, co dzieje się w ciele człowieka, może oznaczać, że ktoś odkryje Twoje wnętrze i pozna Cię takim jakim jesteś naprawdę w środku. Sen, w którym pojawia się automat ze znaczkami pocztowymi, oznacza, że uda się zażegnać jakiś spór. Rozwiązanie konfliktu okaże się jednak połowiczne i tymczasowe. Widziane we śnie automaty mogą oznaczać apel o większą oszczędność lub zapowiedź, że uda się nam łatwo zdobyć wyznaczony cel. Sen, w którym pojawia się automat do kawy, wieszczy Ci, że ktoś okaże się gościnny oraz chętnie podzieli się z Tobą swoją wiedzą oraz nabytym doświadczeniem. Automat z lodami zapowiada, iż powinieneś teraz skupić się na chwili. Naucz się cieszyć z tego, co masz. To nie czas na zmartwienia. Automat z przekąskami sygnalizuje, że znajdziesz się w centrum wydarzeń, których wolałbyś być tylko świadkiem. Znaczenie snu Automat w innych kulturach i sennikach: <b>Sennik mistyczny:</b> Automat widziany we śnie symbolizuje nudę i monotonię w życiu. Jeśli widzisz go w swoim śnie, to znak, że chciałbyś dokonać w swoim życiu zmian. Jeśli we śnie używasz automatu lub z niego korzystasz, to znak, że będzie zależało Ci na stabilizacji oraz poczuciu bezpieczeństwa. Naprawianie automatu symbolizuje niekorzystne zmiany w Twoim życiu. Rozbijanie go wskazuje, iż zbyt często dajesz się ponieść fantazji, ryzykujesz i ponosisz przykre konsekwencje nieprzemyślanych działań. Automat zepsuty wieszczy Ci chaos w życiu i pewne zaburzenia rytmu dobowego. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Autokar

<h1>Sen o autokarze</h1> <p> Sen ten może Ci wieszczyć szybki postęp we wspólnocie, zwłaszcza jeśli do tej pory bezskutecznie marzyłeś o osiągnięciu celu. Zapowiada też zmiany, zwłaszcza lokalizacji, może więc na przykład zapowiadać Ci wyjazd. Kiedy śnisz, że autokar jedzie, musisz zwrócić uwagę na pasażerów. Pobyt w autokarze pokazuje, że źle radzisz sobie z ludźmi i stosunkami z nimi i może to być nawet dla Ciebie wskazówka, jak powinieneś z nimi postępować w przyszłości. Może to też oznaczać, że podświadomie pragniesz większych kontaktów z ludźmi i czujesz się samotny. Wyjazd autokarem może odzwierciedlać Twoją podróż przez życie. Ważna w tym kontekście jest trasa – znana Ci lub nieznana. Kiedy we śnie widzisz autokar, jesteś ostatnio przemęczony. Jeśli we śnie jedziesz autokarem, czas na urlop. Gdy we śnie prowadzisz autokar, przed tobą nudna praca, która niestety nie przyniesie dużych zysków. Długie oczekiwanie na przystanku autobusowym pokazują Twoją frustrację w dążeniu do celu. Piętrowy autokar to sygnał, że powinieneś patrzeć na jakieś kwestie z kilku perspektyw. Gdy śnisz, że wychodzisz z autokaru, jest to znak, że jesteś na właściwej drodze do osiągnięcia celu. Autokar stojący na przystanku oznacza, że czujesz się odpowiedzialny za swoich przyjaciół lub kolegów. Nieprzyjemny pobyt w autokarze to znak, że musisz pamiętać o uczuciach i nie zamykać się na nie. Wypadek autokaru to znak, że obawiasz się trudności finansowych. Znaczenie snu Autokar w innych sennikach i kulturach: <b>Sennik arabski:</b> Gdy śnisz, że wchodzisz do autokaru, wieszczy Ci to wyjazd. Jeśli we śnie widzisz autokar, oznacza to, że jesteś zmęczony i powinieneś odpocząć. <b>Sennik mistyczny:</b> Sen ten oznacza, że chcesz dokonać postępu i masz wielkie ambicje zawodowe. Gdy śnisz, że wchodzisz do autokaru, wieszczy Ci to powolny i umiarkowany postęp dzięki planom i obserwacji. Jeśli śnisz, że autokar jest pełen ludzi i nie masz miejsca siedzącego, musisz więc stać, oznacza to, że musisz konkurować z wieloma ludźmi, by odnieść sukces. Nieprzyjemny autokar to znak, że działasz w życiu w niewłaściwy sposób. Gdy śnisz, że jedziesz autokarem, oznacza to, że musisz poradzić sobie sam. Pasażerowie w autokarze oznaczają Twoje przeszkody i utrudnienia. Gdy śnisz, że jedziesz autokarem w złym kierunku, oznacza to, że obracasz się w złym towarzystwie i pozwalasz, by wywierało na Ciebie zbyt duży wpływ. <b>Sennik indyjski:</b> Kiedy śni Ci się, że jedziesz autokarem, jest to znak, że brak energii utrudnia Ci dokonywanie postępów. Jeśli we śnie widzisz autokar, wieszczy Ci to powolny, ale pewny postęp. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Autograf

<h1>Sen o autografie</h1> <p> Kiedy we śnie podpisujesz się komuś na czymś, rozdajesz autografy, to znak, że będziesz mieć do podpisania jakiś ważny dokument, np. umowę. Gdy w marzeniu sennym dajesz komuś swój autograf, to znak, że czeka Cię sława i zaszczyty. Jeśli we śnie zbierasz autografy od znanych, sławnych osób, oznacza to, że w krótkim tempie i bez zbędnego wysiłku uda Ci się osiągnąć spore zyski. Symbol ten może również wieszczyć Ci jakieś nieszczęście w rodzinie. Znaczenie snu Autograf w innych kulturach i sennikach: <b>Sennik mistyczny:</b> Autograf to symbol zapatrzenia w cudzy splendor, zafascynowania nie swoim życiem a przez to poszukiwania własnej tożsamości. Kiedy we śnie dostajesz go od jakiejś gwiazdy lub pisarza, oznacza to, że musisz zastanowić się, co w Twoim życiu jest najważniejsze i kto naprawdę nadaje mu sensu. Gdy we śnie starasz się o czyjś autograf, oznacza to, że szukasz prawdziwych wartości tam, gdzie zazwyczaj jest ich niewiele. Kiedy dostałeś go od swego idola, to znak, że już wkrótce skonfrontujesz własne poglądy z rzeczywistością im mniej będą odbiegać od realiów życia tym lepiej. <b>Sennik arabski:</b> Jeśli śnisz, że dajesz autograf, zapowiada to, że spotka Cię wiele zaszczytów. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Autobus

<h1>Sen o autobusie</h1> <p> Sennik interpretuje marzenie senne o autobusie, jako znak podporządkowania się panującym zasadom społecznym. Autobus jedzie określoną trasą, ma określone przystanki i określony czas przyjazdu. Sennik autobus Kiedy we śnie jedziesz autobusem, to znak, że jesteś zbyt konformistyczny. Sennik mówi, iż sen o autobusie uświadamia nam, że powinniśmy stać się bardziej niezależni i nie możemy pozwolić, by ktoś za nas myślał oraz podejmował decyzje. Sennik: być kierowcą autobusu Sennik mówi, że jeśli we śnie jesteś kierowcą autobusu, autobus prowadzisz, to znak, że pomożesz innym wyjść z kłopotów, jesteś urodzonym przywódcą. Jeżeli we śnie widzisz autobus pełen ludzi, to znak, że czeka Cię duże szczęście i powodzenie w życiu. Uda Ci się osiągnąć wszystko, co sobie zamarzyłeś. Pusty autobus symbolizuje zaszczyty i honory. Sennik wieszczy Ci w tym wypadku wielkie powodzenie w życiu. Wyjazd dokądś autobusem może odzwierciedlać Twoją podróż przez życie i poszukiwanie szczęścia. Jeśli we śnie autobus czeka na przystanku, to znak, że interesy idą w dobrą stronę, będziesz miał sporo spraw do załatwienia. Gdy we śnie autobus podjeżdża pod przystanek, oznacza to, że będziesz musiał liczyć się z wieloma przeciwnościami w swoim życiu. Sennik sugeruje wytrwałość. Znaczenie snu autobus Długie oczekiwanie na przystanku autobusowym wieszczy Ci, iż będziesz niecierpliwy i sfrustrowany z powodu oddalającego się celu. Kiedy we śnie widzisz wypadek autobusu, to znak, że musisz wziąć los w swoje ręce. Jeśli się postarasz masz szansę zmienić swoje życie na lepsze. Jeżeli gonisz uciekający autobus, wieszczy Ci to konieczność pogoni za swymi marzeniami. Jeśli nie weźmiesz się za ich realizację, możesz nigdy po nie nie sięgnąć. Jeśli siedzisz w nim obok nieprzyjemnej osoby, to znak, że będziesz musiał znieść towarzystwo kogoś, kogo nie lubisz, by nie wyjść w oczach partnera na gbura. Kiedy we śnie stoisz w autobusie, bo nie ma miejsc siedzących, taki sen sygnalizuje, iż popełnisz błąd, który będzie mieć przykre konsekwencje. Znaczenie snu Autobus w innych kulturach i sennikach: <b>Sennik mistyczny:</b> Kiedy we śnie prowadzisz autobus, oznacza to, że pragniesz większej kontroli nad własnym życiem, ale nie możesz jej zdobyć. Sennik sugeruje, że czujesz, że nie masz dużego wpływu na swe życie. Gdy we śnie spóźniasz się na autobus, to znak, że ktoś odwzajemni Twoje uczucia. Jeżeli we śnie pod niego wpadasz, oznacza to, że zdobędziesz w dziwny sposób jakieś duże pieniądze. Toczący się autobus sygnalizuje brak kontroli nad nad własnymi emocjami. Kiedy we śnie autobus ulega awarii, oznacza bardzo niedobrą sytuację życiową, trzeba zacisnąć zęby, więcej pracować, mniej marudzić, by jakoś przeżyć ciężki okres. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Auto dostawcze

<h1>Sen o aucie dostawczym</h1> <p> Jeśli śni się Tobie samochód dostawczy, to sen ten wskazuje na praktyczne siły i użyteczność. Może sygnalizować, byś lepiej wykorzystywał zasoby swojej energii i możliwości. Może także wskazywać na usuwanie starych rzeczy, by zrobić miejsce nowym.Widzieć we śnie samochód dostawczy: postaraj się nie robić wokół siebie szumu ani nie wywyższaj nad innych, bo źle na tym wyjdziesz. Kierować samochodem dostawczym lub ciężarówką: wróży Ci pomyślność. Siedzenie w aucie dostawczym: zwiastuje Ci szczęście lub sukces okupiony wielkim wysiłkiem. Zepsuty samochód dostawczy: uda Ci się wyjść obronną ręką z trudnej sytuacji, a z pozoru beznadziejną sytuację przekształcisz w sukces, Wjeżdżająca na Ciebie ciężarówka: przytłoczy Cię nadmiar obowiązków. Znaczenie snu "samochód dostawczy" w innych kulturach i sennikach: <b>Sennik arabski:</b> Sen ten może Ci zapowiadać plany większych zakupów albo sygnalizować, byś był ostrożny. </p>

Blogi: 308
9 miesięcy temu

Australia

<h1>Sen o Australii</h1> <p> Jest ważnym symbolem sukcesu, ciężkiej pracy oraz umiejętności. Jeżeli kontynent ten pojawia się w Twoim śnie, może wskazywać na takie Twoje cechy albo być sygnałem, że powinieneś postarać się być bardziej pracowity i posiąść nowe umiejętności, gdyż zbliży Cię to do sukcesu. Jeśli śni Ci się wyjazd do Australii, jest to znak, że powinieneś radykalnie zmienić swoje życie. Gdy we śnie pojawia się Australia, to znak, że tęsknisz za wolnością, bez przestrzegania sztywnych zasad i reguł postępowania obowiązujących w społeczeństwie. Jeżeli widzisz ją na fotografii, mapie lub globusie, oznacza to, że wkrótce czekają Cię ważne, życiowe zmiany. Jeśli we śnie planujesz podróż do Australii, to znak, że nabierzesz odwagi potrzebnej do podjęcia pewnych, wiążących deklaracji. Kiedy we śnie emigrujesz do Australii, oznacza to, że ktoś niedługo zaproponuje Ci ciekawą pracę. Dobrze się zastanów, zanim podejmiesz decyzję. Znaczenie snu Australia w innych kulturach i sennikach: Sennik mistyczny: Gdy we śnie mieszkasz w Australii, oznacza to, że długą i ciężką pracą zasłużysz sobie na dostatek. Jeśli we śnie udajesz się na wycieczkę do Australii, to znak, że będziesz chciał zmienić swe życie, nie ważne, jakim kosztem. </p>